COMPTES OBERTES

En compliment de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Obertes de la Generalitat Valenciana, s’inclou en aquest apartat la informació relativa als comptes bancaris oberts en entitats financeres per la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) vinculada a la esmentada norma com entitat del sector públic universitari y mitjà propi o tècnic de la Universitat de València. 

COMPTES OBERTS PRIMER TRIMESTRE 2020
ENTITAT  COMPTE BANCARI  PDF  EXCEL 
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA  0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4375 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA  2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX1907 icono_pdf-icono_pdf  EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL  0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2832 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTES QUART TRIMESTRE 2019 
ENTIDAD  COMPTE BANCARI PDF  EXCEL 
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA  0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4375 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA  2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX1907 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL  0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf  EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTES TERCER TRIMESTRE 2019 
ENTITAT COMPTE BANCARI PDF  EXCEL 
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA  0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4375 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA     2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX1907 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL    0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2832 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS SEGÓN TRIMESTRE 2019
ENTITAT  COMPTE BANCARI  PDF  EXCEL 

BANKIA 

2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA  0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR  3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL

LA CAIXA

2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL  0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS PRIMER TRIMESTRE 2019
ENTITAT  COMPTE BANCARI PDF  EXCEL
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA  0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL

LA CAIXA 

2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL 0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS QUART TRIMESTRE 2018
ENTITAT  COMPTE BANCARI  PDF  EXCEL 
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR  3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA 2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL 0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS TERCER TRIMESTRE 2018
ENTITAT COMPTE BANCARI PDF EXCEL
BANKIA  2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA 2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL 0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
COMPTES OBERTS TERCER TRIMESTRE 2018
ENTITAT  COMPTE BANCARI PDF EXCEL

BANKIA

2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA 2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL 0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS PRIMER TRIMESTRE 2018
ENTITAT COMPTE BANCARI PDF  EXCEL
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9751 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4376 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA 2100XXXXXXXXXXXX5097 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2100XXXXXXXXXXXX5249 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SABADELL 0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
0081XXXXXXXXXXXX2838 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
BANCO SANTANDER 0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
COMPTES OBERTS QUART TRIMESTRE 2017
ENTITAT  COMPTE BANCARI PDF  EXCEL 
BANKIA 2038XXXXXXXXXXXX1232  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX6607  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
2038XXXXXXXXXXXX9621  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
CAJAMAR 3058XXXXXXXXXXXX4376  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
3058XXXXXXXXXXXX4918  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
LA CAIXA 2100XXXXXXXXXXXX5097  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
2100XXXXXXXXXXXX5249  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
BANCO SABADELL  0081XXXXXXXXXXXX3722  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
BANCO SANTANDER  0049XXXXXXXXXXXX0198  icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL 
 

COMPTES OBERTS SEGON TRIMESTRE 2017

ENTITAT

COMPTE BANCARI              

PDF

EXCEL

BANKIA 

2038XXXXXXXXXXXX1232

icono_pdf-icono_pdf

EXCEL-EXCEL

2038XXXXXXXXXXXX6607

icono_pdf-icono_pdf

EXCEL-EXCEL

2038XXXXXXXXXXXX9621

icono_pdf-icono_pdf

EXCEL-EXCEL
 BBVA 0182XXXXXXXXXXXX1192

icono_pdf-icono_pdf

EXCEL-EXCEL
CAJAMAR  

3058XXXXXXXXXXXX4376

icono_pdf-icono_pdf

EXCEL-EXCEL

3058XXXXXXXXXXXX4918

icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL
LA CAIXA 

2100XXXXXXXXXXXX5097

icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL

2100XXXXXXXXXXXX5249 

icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL

BANCO SABADELL 

0081XXXXXXXXXXXX3722 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL

BANCO SANTANDER

0049XXXXXXXXXXXX0198 icono_pdf-icono_pdf EXCEL-EXCEL