PERFIL DE CONTRACTANT

El Perfil del Contractant de la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT), medi propi de la Universitat de València està allotja, d’acrd amb el legalment exigit en la normativa de contractació pública, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Perfil del contractant: Plataforma de Contratació del Sector Públic  

  • RESUM LICITACIONS
Nº d’expedient Objecte Presupost Data límit Estat
2021/1213/20/1 Serveis de docència teòrica i práctica per als Màsters de Trastorns alimentaris, emocionals i de la personalitat  28.944,00€ 07/09/2020 Pendent
2021/3231/20/1 Serveis de suport a la docència i publicitat i promoció del Màster Propi de Microbiologia clínica en el segle XXI 42.350,00€ 02/09/2020 Pendent
2021/1621/20/1 Subministrament de la llicència SAP per al Màster Propi SAP Finance&Controlling gestionat per la Fundació ADEIT 77.137,50€ 14/09/2020 Pendent
30/1283/20/1 Serveis de catering per a activitats i congressos gestionats per la Fundació ADEIT en l’any 2020 72.490,00€         - Resolta
99/1201/20/1 Subministrament d’equips informàtics (portàtils) per a la Fundació ADEIT  23.727,28€ 05/06/2020 Formalitzat
99/1201/19/1 Subminitrament d’equips informàtics per a la Fundació ADEIT  48.260,39€ 08/01/2020 Formalitzat
99/1282/19/2 Subministrament e instalació de gas per a màquines refrigeradores del edifici de la Fundació ADEIT  26.550,00€ 16/12/2019 Formalitzat
99/1223/19/1 Serveis de hosting per a la Fundació ADEIT 34.200,00€ 16/12/2019 Formalitzat
99/1253/19/1 Acord Marc serveis d’agencia de viatges per a la Fundació ADEIT 386.706,56€ 04/11/2019 Formalitzat
99/1282/19/1 Subministrament e instalació de gas per a màquines refrigeradores del edifici de la Fundació ADEIT  16.815,00€ 24/10/2019 Desert
21/1621/19/1 Subministrament i serveis de la llicència SAP i docència per al Màster Propi SAP Finance&Controlling gestionat per la Fundació ADEIT 56.460,06€ 29/09/2019 Formalitzat
99/1270/19/1 Acord Marc serveis i subministrament de publicitat i difusió de la Fundació ADEIT  1.314.103,39€ 15/09/2019 Formalitzat
99/1236/19/1 Serveis d’auditoria financera i de compliment per a la Fundació ADEIT 33.000,00€ 14/07/2019 Formalitzat

99/1281/19/1

Subministrament d’aigua embotellada per a la Fundació ADEIT 10.503,00€ 03/07/2019 Formalitzat

99/1202/19/1

Subministrament de sistema de gestió per als departaments de Pràctiques i Ocupació de la Fundació ADEIT 34.000,00€ 27/06/2019 Formalitzat

21/6270/19/2

Servei de publicitat, comercialització i altres serveis complementaris per als cursos de gestió musical gestionats per ADEIT 51.427,44€ 07/07/2019 Formalitzat

31/6283/19/7

Serveis de sopar de gala i còctel/barbacoa per als congressos GR22/AMALDI13 2019 y SIP 2019 86.702,50€ 23/05/2019 Formalitzat

31/6283/19/4

Serveis de catering per als congressos GR22/AMALDI 2019 i SIP 2019 que tindàn lloc al Palau de Congressos de València  196.659,00€ 08/05/2019 Formalitzat

31/1213/19/2

Serveis de docència per a la impartició dels cursos ADOS-2 y ADI-R 29.415,30€ 24/04/2019 Formalitzat

99/1245/19/2

Serveis de conjunt d’assegurançes per a la Fundació ADEIT  16.800,00€ 15/04/2019 Desert

99/1245/19/1

Serveis de conjunt d’assegurançes per la Fundació ADEIT  59.168,00€ 25/02/2019 Formalitzat

31/1213/19/1

Serveis de docència per a la impartició dels cursos ADOS-2 y ADI-R 29.415,30€ 07/02/2019 Desert

99/3222/18/3

Subministrament i serveis sistema de control horari per la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) 5.760,00€ 19/11/2018 Formalitzat

99/1235/18/1

Serveis de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral en l’edifici de la Fundació ADEIT 143.032,00€ 06/11/2018 Formalitzat

19/1621/18/4

Subministrament i serveis llicències SAP 40.000,00€ 08/10/2018 Formalitzat

19/1621/18/3

Subministrament i serveis llicències CCA  28.012,50€ 21/09/2018 Formalitzat

19/1621/18/2-

Subministrament i serveis de llicències SAP 59.300,00€ 07/09/2018 Desert

19/1621/18/2

Subministrament i serveis de llicències CCA 23.150,82€ 31/08/2018 Desert

99/3216/18/1

Servei editorials i d’impremta per la Fundació Universitat – Empresa de València  44.173,90€ 24/06/2018 Formalitzat

31/3223/18/2

Subministrament de recursos tècnics (recursos audiovisuals) i assistència tècnica dels mateixos per al Congrés EURO 2018 27.470,00€ 13/06/2018 Formalitzat

99/6233/18/1

Serveis de Empreses de Treball Temporal i Agències d’azafates per la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) 63.733,73€ 11/06/2018 Formalitzat

31/6283/18/4

Servei de sopar de gala per al Congrés EURO 2018 que és gestionat per la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) 61.875,00€ 29/05/2018 Formalitzat
31/6283/17/7 Servei de catering per al Congrés EURO 2018 que és gestionat per la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT) 197.790,00€ 29/03/2018 Formalitzat
99/3219/17/4 Serveis de correpondència i correu postal per a la Fundació Universitat – Empresa de València  101.081,93€ 16/01/2018 Desert
31/3222/17/1 Subministrament d’accés a la plataforma de remisió d’abstracts per l’organització del Congrés EURO-k 2018 48.640€ 22/12/2017 Formalitzat
99/6237/17/6 Subministrament i Serveis de Sistema Informàtic de Gestió Económic Financer i de Clients per a la Fundació Universitat – Empresa de València 180.000€ 09/01/2018 Formalitzat
99/3219/17/3 Servei de missatgería i correspondència ordinària per a la Fundació Universitat – Empresa de València  125.283,60€ 31/10/2017 Formalitzat
99/6221/17/3 Servei de manteniment integral del edifici de la Fundació Universitat – Empresa de València.  155.590,00€ 18/09/2017 Formalitzat
01/6211/17/1 Subministrament i Serveis de llicències SAP ERP FC 6.0 EHP7 amb IDES carregat 27.150,00€ 27/06/2017 Formalitzat
18/6270/17/1 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis complementaris per a la gestió de títols propis de postgrau 1.310.997,03€ 28/06/2017 Formalitzat
99/6236/17/2 Serveis de gestoria laboral i altres serveis complementaris per a ADEIT 33.000 € 19/04/2017 Formalitzat
99/6270/16/1001 Serveis de publicitat i disseny gràfic per a ADEIT 625.229,25€ 17/01/2017 Formalitzat
99/6280/16/1000 Subministrament d’energia elèctrica. Ahesió al contracte formalitzat per la UV.  75.000 €   Formalitzat
99/6236/16/1000 Serveis d’auditoria 40.500 € 19/10/2016 Formalitzat
16/6270/16/5 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis relacionats amb la gestió del Màster Propi en Genètica mèdica i Genòmica 86.059,16€  07/09/2016 Formalitzat 
99/6231/16/1 Serveis de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral 57.000 € 3/10/2016 Formalitzat
01/6270/16/20 Serveis de publicitat, comercialització i altres serveis relacionats amb la gestió del Màster Propi en direcció i administració de projectes (Master of Project Management) i del Diploma en Direcció i gestió de Projectes, Títols propis de la Universitat de València corresponents al curs acadèmic 2016/2017 229.090,91€ 01/09/2016 Desert

01/6221/16/1

Subministrament de llicències SAP ERP FC 6.0 EHP6 amb IDES carregat

28.900 €

25/06/2016 Formalitzat
01/6270/16/8 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis complementaris per a la gestió de títols propis de postgrau 1.507.287 € 13/06/2016 Formalitzat
99/3216/16/3 Serveis editorials i d’impremta. Categoria 15 de l’Annex II del TRLCSP 27.882 € 13/05/2016 Formalizat
99/3253/16/1 Acord Marc per a la prestació de serveis de agència de viatjes 184.496 € 12/05/2016 Formalitzat
99/3231/16/2 Serveis de disseny gràfic i maquetació amb impressió i lliurament de materials. Categoria 15 de l’Annex II del TRLCSP 81.789 € 10/03/2015 Formalitzat
99/3231/16/01 Consultoria per a l’anàlisi dels processos actuals i d’orientació per a l’engegada dels processos futurs en els àmbits de la gestió administrativa i de clients (Postgrau, pràctiques, espais i mitjans, i activitats, juntament amb l’anàlisi de serveis i competències requerides pels clients), i de la gestió Econòmica-Financera (Comptabilitat Pressupostària i Analítica). 34.000 € 13/01/2016 Formalitzat
 
CENTRAL DE COMPRES DE L’ESTAT 

Nº 

d’expedient   

Objecte  Estat 
10/2019 Subministrament d’equips i software de comunicacions En vigor 
05/2018 Subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners  En vigor 

99/3216/20/1 – Contracte basat en AM 05/2018

13/2013 Subministrament de servidors de propòsit general i sistemes d’emmagatzematge En vigor 
26/2015 Serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica  En vigor 
99/1237/19/1 – Contracte basat en AM 26/2015
99/6223/20/1 – Contracte basat en AM 26/2015
10/2012 Subministrament dèquips i software de comunicacions  Finalitzat 
05/2013 Subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners  Finalitzat 
02/2013 Subministrament d’equips informàtics i monitors  Finalitzat
CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
03/2018 Subministrament de material d’oficina, paper i material no inventariable  En vigor 
05/2018 Serveis postals En vigor 
DGTIC 16 Serveis i subministrament de TIC  En vigor 
  • DADES DE FACTURACIÓ ELETRÒNICA. – DIR3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
- Administració: U01800001 Universitat de València (Estudi General)
 
- Òrgan gestor: U01800221 FUNDACIÓN UNIVERSITAT – EMPRESA DE VALENCIA 
 
- Oficina contable: U01800221 FUNDACIÓN UNIVERSITAT – EMPRESA DE VALENCIA 
 
- Unitat tramitadora: U01800221 FUNDACIÓN UNIVERSITAT – EMPRESA DE VALENCIA