PERFIL DE CONTRACTANT

El Perfil del Contractant de la Fundació Universitat – Empresa de València (ADEIT), medi propi de la Universitat de València està allotja, d’acrd amb el legalment exigit en la normativa de contractació pública, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Perfil del contractant: Plataforma de Contratació del Sector Públic  

 

  • RESUM LICITACIONS
Nº d’expedient Objecte Presupost Data límit Estat
99/3219/17/4 Serveis de correpondència i correu postal per a la Fundació Universitat – Empresa de València  101.081,93€  16/01/2018 Desert
31/3222/17/1 Subministrament d’accés a la plataforma de remisió d’abstracts per l’organització del Congrés EURO-k 2018 48.640€ 22/12/2017 Adjudicat
99/6237/17/6 Subministrament i Serveis de Sistema Informàtic de Gestió Económic Financer i de Clients per a la Fundació Universitat – Empresa de València 180.000€ 09/01/2018 Pendent
99/3219/17/3 Servei de missatgería i correspondència ordinària per a la Fundació Universitat – Empresa de València  125.283,60€ 31/10/2017 Formalitzat
99/6221/17/3 Servei de manteniment integral del edifici de la Fundació Universitat – Empresa de València.  155.590,00€ 18/09/2017 Formalitzat
01/6211/17/1 Subministrament i Serveis de llicències SAP ERP FC 6.0 EHP7 amb IDES carregat 27.150,00€ 27/06/2017 Formalitzat
18/6270/17/1 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis complementaris per a la gestió de títols propis de postgrau 1.310.997,03€ 28/06/2017 Formalitzat
99/6236/17/2 Serveis de gestoria laboral i altres serveis complementaris per a ADEIT 33.000 € 19/04/2017 Formalitzat
99/6270/16/1001 Serveis de publicitat i disseny gràfic per a ADEIT 625.229,25€ 17/01/2017 Formalitzat
99/6280/16/1000 Subministrament d’energia elèctrica. Ahesió al contracte formalitzat per la UV.  75.000 €   Formalitzat
99/6236/16/1000 Serveis d’auditoria 40.500 € 19/10/2016 Formalitzat
16/6270/16/5 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis relacionats amb la gestió del Màster Propi en Genètica mèdica i Genòmica 86.059,16€  07/09/2016 Formalitzat 
99/6231/16/1 Serveis de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral 57.000 € 3/10/2016 Formalitzat
01/6270/16/20 Serveis de publicitat, comercialització i altres serveis relacionats amb la gestió del Màster Propi en direcció i administració de projectes (Master of Project Management) i del Diploma en Direcció i gestió de Projectes, Títols propis de la Universitat de València corresponents al curs acadèmic 2016/2017 229.090,91€ 01/09/2016 Desert

01/6221/16/1

Subministrament de llicències SAP ERP FC 6.0 EHP6 amb IDES carregat

28.900 €

25/06/2016 Formalitzat
01/6270/16/8 Servei de publicitat, comercialització i altres serveis complementaris per a la gestió de títols propis de postgrau 1.507.287 € 13/06/2016 Formalitzat
99/3216/16/3 Serveis editorials i d’impremta. Categoria 15 de l’Annex II del TRLCSP 27.882 € 13/05/2016 Formalizat
99/3253/16/1 Acord Marc per a la prestació de serveis de agència de viatjes 184.496 € 12/05/2016 Formalitzat
99/3231/16/2 Serveis de disseny gràfic i maquetació amb impressió i lliurament de materials. Categoria 15 de l’Annex II del TRLCSP 81.789 € 10/03/2015 Formalitzat
99/3231/16/01 Consultoria per a l’anàlisi dels processos actuals i d’orientació per a l’engegada dels processos futurs en els àmbits de la gestió administrativa i de clients (Postgrau, pràctiques, espais i mitjans, i activitats, juntament amb l’anàlisi de serveis i competències requerides pels clients), i de la gestió Econòmica-Financera (Comptabilitat Pressupostària i Analítica). 34.000 € 13/01/2016 Formalitzat
ACORDS MARCS CENTRAL DE COMPRES 
Nº de Expedient Objecte
99/6237/18/3 Serveis de desenvolupament del sistema d’administració electrónica. Adhesió al Acord Marc 26/2015 de la Central de Compres de l’Estat 
99/3220/17/9 Subministrament d’equips i software de comunicacions. Adhesió al Acord Marc 10/2012 de la Central de Compres de l’Estat
99/3216/17/1 Subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners. Adhesió al Acord Marc 05/2013 de la Central de Compres de l’Estat
99/3221/16/1000 Subministrament d’equips informàtics i monitors. Adhesió al Acord Marc 2/2013 de la Central de Compres de l’Estat. 
  • DADES DE FACTURACIÓ ELETRÒNICA. – DIR3 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
- Òrgan gestor: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 
- Oficina contable: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 
- Unitat tramitadora: U01800221 Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València)