BúSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN

Aquest espai constitueix un instrument segur i confidencial a l’abast de tots els treballadors d’ADEIT, en el qual poden sol·licitar aclariments o platejar dubtes sobre el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió o de la seua aplicació, així com transmetre i/o elevar qualsevol coneixement, dubte o sospita de comportament no d’acord en l’expressat en el Codi i/o que puga implicar o tindre com conseqüència el incompliment del mateix. 

Es tracta d’un mecanisme segur de participació electrònic per els treballador de la Fundació mitjançant el qual es poden remetre dubtes, qüestions o queixes relatives a la implantació del Codi de Bon Govern i de Bones Pràctiques de Gestió. 

Qualsevol treballador podrà remetre al següent correu electrònic buzonetico@adeituv.es les qüestions que considere oportunes a l’àmbit del esmentat Codi, penjat en el present Portal de Transparència, i únicament seran coneixedors dels fets les persones integrants del Òrgan de Control d’ADEIT

Es un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i a través del qual el Òrgan de Control tractarà la petició, dubte o denúncia de manera segura i confidencial i donarà resposta a la mateixa en els termes inclosos en el document següent.