PROCESSOS DE SELECCIó DE PERSONAL

Processos de selecció de personal

Tràmits

Estat

Procés Selecció Conserge I Oferta empleo Conserje I Pendent
Procés Selecció Conserge II Oferta empleo Conserje II  Pendent

Procés Selecció Tècnic Contractació 

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic) 

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Contractació 

Resolt

Procés Selecció Tècnic Gestor C 

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica

Llista admesos 

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt

Procés Selecció Direcció Dpt. Cátedra Cultura Empresarial

Resolució Contractació

Resolt

Processos de selecció interna de Personal

Tràmits 

Estat

Procés de Selecció per Promoció Interna Tècnic Gestor C

Resolució contractació 

Resultats evaluació pràctica 

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic)

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt