PROCESSOS DE SELECCIó DE PERSONAL

Processos de selecció de personal

Tràmits

Estat

Borsa de treball 

Informáticos

Reanudació terminis

Suspensió terminis

Solució prova / Data publicació

Resultat provisional prova / Data publicació

Nota informativa prova 

Resolució Admissió/Exclussió Definitiva / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional / Data publicación

Sol·licitud de participació en procés selectiu

Oferta Borsa de treball temporal

Pendent

Borsa de treball 

III Tècnic gestor - Altres departaments d’ADEIT

Reanudació terminis

Suspensió terminis

Solució prova / Data publicació 

Resultat provisional prova / Data publicació

Nota informativa prova 

Resolució Admissió/Exclussión Definitiva / Data publicació

Admissió/Exclussió provisional II / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional / Data publicació

Sol·licitud de participació en procés selectiu

Oferta Borsa de treball temporal

Pendent 

Borsa de treball 

II Tècnic gestor - Cátedra de Cultura Empresarial

Reanudació terminis

Suspensió terminis

Solució prova / Data publicació

Resultat provisional prova / Data publicació

Nota informativa prova 

Resolució Admissió/Exclussió Definitiva / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional / Data publicació

Sol·licitud de participació en procés selectiu

Oferta Borsa de treball temporal

Pendent

Borsa de treball 

I Tècnic gestor - Congressos y Organització d’Activitats

Reanudació terminis

Suspensió terminis

Solució prova / Data publicació

Resultat provisional prova / Data publicació

Nota informativa prova 

Resolució Admissió/Exclussió Definitiva / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional / Data publicació

Sol·licitud de participació en procés selectiu

Oferta Borsa de treball temporal

Pendent

Borsa de treball

Oficial 2ª administratiu

Reanudació terminis

Suspensió terminis

Solució prova / Data publicació 

Resultat provisional prova / Data publicació

Nota informativa prova 

Resolució Admissió/Exclussión Definitiva / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional II / Data publicació

Admissió/Exclussió Provisional / Data publicació

Sol·licitud de participació en procés selectiu

Oferta Borsa de treball temporal

Pendent

Procés Selecció

Encarregat Manteniment

 
 

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic)

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos definitiva

Llista admesos

Oferta ocupació Encarregat Manteniment 

Resolt
Procés Selecció Conserge I

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació definitiu

Resultats procés evaluació 

Resultats evaluació pràctica (Test) 

Llista admesos

Oferta ocupació Conserje I

Resolt
Procés Selecció Conserge II

Resolució Contractació 2 de maig

Resolució Contractació 2 d’abril

Resolució Contractació 29 de març

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació definitiu

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (Test) 

Llista admesos

Oferta ocupació Conserje II 

Resolt

Procés Selecció Tècnic Contractació

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic) 

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Contractació 

Resolt

Procés Selecció Tècnic Gestor C

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica

Llista admesos 

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt

Procés Selecció Direcció Dpt.

Cátedra Cultura Empresarial

Resolució Contractació

Resolt

Processos de selecció interna de Personal

Tràmits 

Estat

Procés de Selecció per

Promoció Interna Tècnic Gestor C

Resolució contractació 

Resultats evaluació pràctica 

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic)

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt