PROCESSOS DE SELECCIó DE PERSONAL

Processos de selecció de personal

Tràmits

Estat

Procés Selecció Encarregat Manteniment

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos definitiva

Llista admesos

Oferta ocupació Encarregat Manteniment 

Pendent
Procés Selecció Conserge I

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació definitiu

Resultats procés evaluació 

Resultats evaluació pràctica (Test) 

Llista admesos

Oferta ocupació Conserje I

Resolt
Procés Selecció Conserge II

Resolució Contractació 2 de maig

Resolució Contractació 2 d’abril

Resolució Contractació 29 de març

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació definitiu

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (Test) 

Llista admesos

Oferta ocupació Conserje II 

Resolt

Procés Selecció Tècnic Contractació 

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic) 

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Contractació 

Resolt

Procés Selecció Tècnic Gestor C 

Resolució Contractació

Resultats procés evaluació

Resultats evaluació pràctica

Llista admesos 

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt

Procés Selecció Direcció Dpt. Cátedra Cultura Empresarial

Resolució Contractació

Resolt

Processos de selecció interna de Personal

Tràmits 

Estat

Procés de Selecció per Promoció Interna Tècnic Gestor C

Resolució contractació 

Resultats evaluació pràctica 

Resultats evaluació pràctica (cas pràctic)

Resultats evaluació pràctica (Test)

Llista admesos

Oferta ocupació Tècnic Gestor C

Resolt